فهرست بستن

دسته: انکر بولت

انکر بولت

انکربولت های خم دار و انکر بولت های دو مهره ای متداول ترین انکر یولت هستند.
معمولاً برای قطرهای کوچک تر، استفاده از انکر بولت های نوع خم دار رایج تر هستند، اما با افزایش قطر، امکان خم کردن و ایجاد سر انکر بولت کمتر می شود، بنابراین انواع انکر بولت دو مهره ای محبوب تر از سایر مدل ها هستند.