فهرست بستن

دسته: خدمات آبکاری

خدمات آبکاری گالوانیزه گرم و سرد و داکرومات وانواع پوشش های خاص برای انواع پیچ و مهره و اتصالات و سایر قطعاتی که در معرض جریان آب و هوایی و یا روغن و اسید هستند