فهرست بستن

دسته: مهره

مهره ها به عنوان مکمل پیچ ها و سفت کننده و نگهدارنده آنها و قطعات نقش کلیدی در صنایع دارند، مهره ها هم مثل پیچ ها دارای سایز ها و متریال های مختلف هستن