فهرست بستن

دسته: پیچ و مهره

پیچ و مهره در متریال های آهنی، خشکه، استیل و سایر متریال های مورد استفاده ساخته می شود. سایز پیچ و مهره نسبت به مورد استفاده دارای تنوع زیاد است.