سپتامبر 26, 2020
پیچ رول بولت

قیمت فروش انواع پیچ رول بولت

قیمت فروش انواع پیچ رول بولت قیمت فروش انواع پیچ رول بولت در اصل دو نوع مکانیکی و شیمیایی می باشند. انکر بولت مکانیکی در ایران […]
سپتامبر 27, 2020
پیچ حلقه ای

قیمت فروش انواع پیچ چشمی سفارشی

قیمت فروش انواع پیچ چشمی سفارشی قیمت فروش انواع پیچ چشمی سفارشی که اغلب با نام پیچ چشمی شناخته می شود و برای اتصال دائمی و […]